Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Ляшко Iван Iванович
  • risПросмотров: 1365
Ляшко Iван Iванович (9.09.1922, с. Мацківці Лубенського р-ну Полтавської обл. — 29.03.2008, Київ). Перший декан факультету кібернетики (1969-1977) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України. Восени 1940 р. був мобілізований до військово-морського флоту, якому він віддав вісім років життя. Чотири з них припали на період Великої Вітчизняної війни.

Після демобілізації у 1948 р. І.І. Ляшко вступив до Київського учительського інституту, який закінчив за один рік. Далі навчався на заочному відділенні Київського педагогічного інституту. На пропозицію академіка О.Ю. Ішлінського та професора К.В. Задираки випускника педінституту запросили до аспірантури Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Великий вплив на формування І.І. Ляшка як вченого справив його науковий керівник Г.М. Положій. Навчання в аспірантурі завершилося захистом кандидатської дисертації і призначенням на викладацьку роботу на кафедрі математичної фізики механіко-математичного факультету університету. В 1960 р. Іван Іванович стає доцентом, згодом захищає докторську дисертацію. Він завідував кафедрами математичної фізики та обчислювальної математики, був деканом механіко-математичного факультету, а потім — факультету кібернетики (1969-1977), проректором університету (1977-1987). Починаючи з 1991 р. І.І. Ляшко — головний науковий співробітник факультету кібернетики.

Іван Іванович відомий науковій громадськості передусім своїм внеском у розвиток математичної теорії фільтрації. Велике значення для розв'язання задач у цій галузі науки мали одержані вченим результати з теорії узагальнених математичних функцій, методу мажорантних областей та чисельно-аналітичного методу Р-трансформацій. Результати досліджень І.І. Ляшка та його учнів були настільки вагомими, що київська наукова школа фільтрації наприкінці 60-х років стала однією з провідних в Україні. За цикл робіт з цього напряму в 1975 р. він став лауреатом академічної премії ім. М.М. Крилова, а в 1981 р. — Державної премії УРСР.

Важливі результати одержав І.І. Ляшко і в багатьох інших розділах математики: в теорії точних і зрізаних різницевих схем; моделюванні нелінійних задач фільтрації; теорії обробки вимірювань при дослідженні складних технічних систем; теорії існування і єдиності розв'язків узагальнених некласичних крайових задач з гладкими та розривними коефіцієнтами; теорії розв'язності задач неопуклої оптимізації досліджуваних систем з функціоналами якості та керуваннями загального вигляду. Перу вченого належать 25 монографій та понад 300 наукових статей.

Крім безпосередньої наукової діяльності, І.І. Ляшко чимало сил віддав поширенню наукових знань і пропаганді досягнень вітчизняної науки. У 1978 р. його було обрано головою Правління республіканського товариства «Знання», членом Президії АН УРСР.

Учений має за плечима багаторічний досвід викладання таких складних математичних дисциплін, як методи математичної фізики, теорія функцій комплексної змінної, методи обчислень. Він очолював колектив авторів, які підготували цикл з восьми підручників та дев'яти навчальних посібників, присвячених математичному аналізу, диференціальним рівнянням, теорії оптимізації та іншим дисциплінам. Деякі з них неодноразово перевидавалися українською, російською, англійською, іспанською, в'єтнамською мовами. Ця діяльність отримала високу оцінку: вченого вдруге було удостоєно Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.

Створення в 1969 р. першого на теренах Радянського Союзу факультету кібернетики стало в основному результатом зусиль І.І. Ляшка і В.М. Глушкова. За короткий період новостворений факультет під керівництвом свого першого декана І.І. Ляшка став справжньою кузнею наукових кадрів для Інституту кібернетики та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів України.

Джерело інформації: Вісник НАН України. — 2002. — N 9

admin ● Прочитано [ 1365 ] ● Комментариев [ 0 ]
10.05.2009

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]