Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Питання з курсу "математичний аналіз" - I-08-1
1. Функції багатьох змінних. Основні означення. Основні властивості функції двох змінних. 
2. Геометричне зображення функції двох змінних. Лінії рівня. 
3. Границя та неперервність функції двох змінних. 
4. Частинні похідні. Геометричний зміст частинних похідних. 
5. Дотична площина та нормаль до поверхні. 
6. Похідна в заданому напрямку. Градієнт функції. Властивості градієнта. 
7. Диференціал функції двох змінних. Частинні похідні складної функції. 
8. Застосування диференціалу функції двох змінних до наближених обчислень. 
9. Інваріантність форми першого диференціалу. Похідні та диференціали вищих порядків. 
10. Екстремум функції двох змінних. Необхідна та достатня умова існування екстремуму. 
11. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. 
12. Первісна та невизначений інтеграл. Основні властивості. 
13. Основні методи інтегрування. 
14. Інтегрування найпростіших раціональних дробів. 
15. Інтегрування раціонального дробу, що містить в знаменнику квадратний тричлен. 
16. Невизначений інтеграл. Основні властивості. 
17. Методи інтегрування. Безпосереднє інтегрування. 
18. Методи інтегрування. Інтегрування частинами. 
19. Методи інтегрування. Заміна змінних. 
20. Інтегрування раціонального дробу. Основні теореми. 
21. Визначений інтеграл. Основні властивості. Формула Ньютона – Лейбница. 
22. Інтегрування частинами та заміна змінних у визначеному інтегралі. 
23. Інтегрування дробово-раціонального виразу, що містить квадратний тричлен. 
24. Інтегрування тригонометричних диференціалів. Універсальна тригонометрична заміна. 
25. Інтегрування ірраціональних виразів за допомогою тригонометричної заміни змінної. 
26. Інтегрування ірраціональних диференціалів. Підстановки Ейлера. 
27. Інтегрування біноміальних диференціалів. 
28. Обчислення біноміальних диференціалів. 
29. Невласні інтеграли. Їх властивості для обчислення. 
30. Застосування визначеного інтегралу для обчислення площ, поверхонь та довжин плоских кривих.

admin ● Прочитано [ 1514 ] ● Комментариев [ 2 ]
07.06.2009

0   Спам
admin    ●  03.03.2010
Так учись читать

0   Спам
Crazy-Angel    ●  28.02.2010
Я даже прочитать не могу не то что скачаить

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]