Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Екзаменаційні питання з курсу "ТФКЗ"

1.Поняття комплексного числа, додавання та множення комплексних чисел, віднімання та ділення комплексних чисел у алгебраїчній формі. Геометричне зображення.

2.Поняття про модуль та аргумент. Тригонометрична й показникова форма комплексного числа. Додавання та множення комплексних чисел у тригонометричній формі.

3.Формула Муавра, піднесення до степеню та добування кореню з комплексного числа.

4.Основний принцип теорії границь. Обмежені та необмежені послідовності комплексних чисел, теорема Больцано – Вейерштраса.

5.Поняття збіжної послідовності, основні теореми теорії границь.

6.Поняття функції комплексної змінної, поняття області.

7.Неперервність функції комплексної змінної.

8.Тригонометричні й показникові функції, формула Ейлера. Гіперболічні функції.

9.Поняття похідної, поняття функції, аналітичної в області, умови Коші – Рімана. Спряжені гармонічні функції.

10.Поняття про конформне відображення.

11.Поняття інтегралу від комплексної змінної, основні властивості.

12.Теорема Коші для різних областей.

13.Інтеграл Коші, формула Коші.

14.Ряд Тейлора, розкладання аналітичної функції у степеневий ряд. Поняття голоморфної функції.

15.Розкладання аналітичної функції у  ряд Лорана. Правильна й головна частини ряду Лорана.

16.Класифікація особливих точок однозначної функції: усувна точка, полюс, суттєво особлива точка.

17.Лишок функції відносно ізольованої особливої точки. Основна теорема про лишки.

18.Обчислення лишку функції відносно полюсу.

19.Лишок функції відносно нескінченно віддаленої точки.

20.Обчислення інтегралів за допомогою лишків.
admin ● Прочитано [ 1446 ] ● Комментариев [ 0 ]
20.12.2009

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]