Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Практика наших студентов
Студенти кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету проходять навчальну, навчально-виробничу та переддипломну практику на підприємствах міста та регіону. Керівники практики від підприємств та університету зазначають високий рівень підготовки студентів-практикантів, їх сумлінність та старанність. Студенти проходять практику з задоволенням бо мають можливість ознайомитись з реальними умовами застосування своїх теоретичних знань, знайти тему для своєї дипломної роботи або навіть майбутнє робоче місце. Нижче можна ознайомитися з враженнями наших студентів від проходження практики.

Если вы заинтересованы в том, чтобы наши студенты проходили практику на вашем предприятии, или хотели бы найти себе квалифицированного специалиста в области компьютерных или информационных технологий обращайтесь на кафедру информатики и высшей математики или к администратору сайта через форму обратной связи.

Левицька Тетяна Іванівна
ЧП «Ліоніс» будівельна діяльність
Не дивлячись на те, що період проходження практики був зовсім невеликий, я встигла дізнатися багато нового. За допомогою мого керівника я ознайомилась з виробничим процесом, структурою та функціями підприємства. Я вивчила багато програм, які зможуть знадобитися мені в подальшій трудовій діяльності (програма для створення кошторисної документації АС-4, «Бест Звіт Плюс», «Клієнт-Банк»), здобула досвід налагодження та обслуговування комп’ютерів та офісної техніки, налаштування підключення до інтернету та локальної мережі.
Зубеня Тетяна Сергіївна
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Крюківського району департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради. Відділення соціально-побутової реабілітації.
Розроблений мною комплекс занять дозволив дітям-інвалідам отримати початкові знання роботи на компьютері. За час практики я набула досвіду роботи з дітьми та відчула на собі всі тонкощі викладацької роботи, навчилася володіти ситуацією в учбовому класі, ставитися до учнів доброзичливо, проявляти творче мислення.
Мудра Юлія Володимирівна
Піщанська гімназія Кременчуцької районної ради
Я проходила практику у якості викладача літнього навчального табору "Юний програміст”. Я проводила факультативні заняття учням 5-8 класів, створювала власні програмні продукти для пояснення дітям навчального матеріалу, допомагала установлювати та освоювати навчальні та ігрові програми для дітей. Також я оформлювала документацію табору, проводила щоденну перевірку учнівських ПК на віруси та планову дефрагментацію, переустановлювала ОС.
Гніденко Олена Володимирівна
ДП «Оріфлейм Косметікс Україна»
Компанія Оріфлейм – велика косметична компанія, яка працює на ринку України 10 років. Косметика Оріфлейм – поєднання високих технологій та мудрості природи. Продукція Оріфлейм випускається на 5 заводах, які належать компанії, більше, ніж 6000 співробітників працюють в офісах фірми по всьому світі. Під час проходження практики основними моїми обов’язками були: регістрація нових консультантів, набір заказів консультантів («МailOrder»), перевірка звітів, відправка листів через електронну пошту («MS Outlook»).
Ковтун Юлія Константинівна
Верхньодніпровська середня ЗОШ
За час педагогічної практики мною було проведено 12 занять із них 9 самостійно. Враховуючи специфіку предмету «Географія» та мого предмету «Розміщення продуктивних сил», мною при проведенні уроків зверталася увага на економічну сторону, а саме розвиток продуктивних сил в Україні на сучасному етапі, а також на відносини, що існують у світовій спільності.
Шкарупа Сергій Анатолійович
ЗАТ "Семенівський елеватор” відділ автоматизації підприємства
Відділ, де я працював автоматизує велику долю сфер діяльності підприємства: бухгалтерський облік, фінанси, збут, планування виробництва, ведення документації та ін.. Я ознайомився з роботою відділу, працював з основними програмами АРМ "ЕРЗС-Реєстратор ІІІ”, "Приход зерна”, "Бу-Туз”.
Шкарупа Катерина Сергіївна
ВАТ «Кременчуцький колісний завод» відділ АСУ
Акцент зроблений на підсистему «відрядна заробітня плата». Цей модуль володіє широкими можливостями настройки відповідно до особливостей, які склалися на підприємстві, що до начислення та розподілу відрядної заробітної плати по бригадним, індивідуальним, накопичувальним, почасово-преміальним та іншими типами нарядів. Підсистему можна легко параметризувати, добавляти нові облікові режими і звітні форми.
Борисова Ирина Олександровна
ВАТ «Кременчуцький колісний завод» відділ АСУ
Я ознайомилась з автоматизованим місцем інженера-технолога, з особливостями використання ПК для технологічної підготовки виготовлення нових виробів, формування професійних навиків, а також практичного досвіду роботи в колективі, з специфікою розрахунку норм витрат основних і допоміжних матеріалів для виготовлення деталей коліс за допомогою системи «IT-підприємство».
Машкевич Олена Сергіївна
ВАТ «Кременчуцький колісний завод» відділ АСУ
Важливим напрямом діяльності відділу АСУ є розробка і впровадження систем автоматизації проектних робіт (САПР). Зокрема, на підприємстві упроваджена система Unigrafix, яка дозволяє виконувати 3D моделювання, розробляти програми для верстатів ЧПУ, виконувати розробку складних конструкцій. Також АСУ підтримує роботу всіх комп’ютерів на підприємстві, які підключені до єдиної локальної мережі. На підприємстві впроваджена і функціонує інтегрована система управління на базі «IT-підприємство». Ця система є унікальною, адже дозволяє керувати практично всіма процесами на підприємстві, тому її вивчення ще може стати у нагоді моїй подальшій робочій діяльності. IT-підприємство - складна система і охопити її за неділю практики неможливо, тому я приділила увагу вивченню модуля «Контрактно-договірний облік», який забезпечує регулювання взаємовідносин підприємства з контрагентами.
Голуб Антон Євгенійович
ВАТ «Кременчуцький колісний завод» відділ АСУ
Метою практики було вивчення ІТ - систем, упроваджених на підприємстві. Одною з таких систем являється корпоративна система управління IT-підприємство. При ознайомленні з даною системою акцент був зроблений на підсистему «табельний облік».
Торовик Іван Олександрович
Ліцей №11
В результаті проходження навчальної практики було розроблено навчальний посібник з програмування, мови Turbo Pascal, для учнів 9-х класів з метою забезпечення шкільного курсу «Інформатика» навчальним матеріалом. Матеріал, зібраний і систематизований у даному посібнику, полегшує підготовку учителя. До теми кожного уроку подано теоретичний матеріал, потрібний для подальшого вивчення мови програмування. Також посібник налічує самостійні та практичні роботи, які сприяють подальшому закріпленню матеріалу, а також вдосконаленню навичок програмування.
Ладнік Станіслав
Студія дизайну «Айкен» м. Київ
За період практики ознайомився з сайтом Тойота Центр Київ «Автосаміт», розглянув структуру сайту, основну діяльность та особливості дизайну. Розробив Інтернет сторінку для діючого сайту Тойота Центр Київ «Автосаміт» з формою он-лайн подання заявки на сервіс, пов’язаний з педаллю газу. Використані програми: TortoiseSVN та Dreamweaver.
Решетило Віталій Михайлович
Гімназія №6 м. Кременчук
Гімназія №6 м. Кременчука була відкрита у 1982 р. Зараз гімназія являє собою затишну будівлю з сучасно оформленими навчальними кабінетами. В навчальному закладі особливу увагу приділяють вивченню інформатики. За час проходження практики було відвідано одне заняття і самостійно проведено чотири індивідуальні заняття з учнями та одне відкрите заняття. Були проведені лекції на теми «Використання інформаційних технологій у навчальному процесі» та «Архітектура обчислювальної системи. Класифікація компьютерів», практичні роботи по формуванню навичок з вікном програми Word, уведення символів, переходу до нового рядка й нового абзацу, уведення символів різної гарнітури, розміру й накреслення, формування навичок редагування тексту,
Свещинський Дмитро Сергійович
Дизайн-центр "М’арт" м. Комсомольск
Дизайн-центр "М’арт" займається такими видами діяльності, як професійний дизайн, робоче проектування, узгодження, авторський нагляд, консультації спеціалістів та інші. Моє місце було оснащене потужним комп’ютером з всім необхідним програмним забезпеченням, а також з виходом в мережу Інтернет, що давало можливість знаходити необхідну літературу та відповіді на запитання. На практиці я працював з такими потужними пакетами для комп’ютерного дизайну як Corell Draw, Photoshop, 3D Max, Flash, Adobe Illustrator, ArchiCad. Я розглядав приклади готових проектів у цих середовищах, а також розробляв свої проекти, в тому числі й листівку для обітурієнтів для нашої спеціальності "Інформатика”.
Михайлов Дмитрий
Олександрійський політехнічний коледж
Враження від практики позитивні, в коледжі дуже приємний колектив, доброзичливе керівництво. Працював там системним адміністратором, приймав участь в розробці бази даних для файлового серверу ( типу «електронний журнал успішності») в середовищі Microsoft SQL server 2005.
Ковальов М. Г.
Полтавський ГЗК
Під час практики я ознайомився з характеристиками гірничо-збагачувального цеха. Вивчив основні принципи роботи та використання мови SQL.
Морозова Юлія
КМНК №2
Кременчуцький навально-виробничий комбінат дає можливість дітям випускних класів обрати професію, яку вони можливо оберуть після закінчення школи. За роки діяльності комбінату понад 13 тис. випускників пройшли курс навчання, здали іспити та отримали свідоцтва про отримання кваліфікації.
Мірошникова Ніна Володимирівна
Майбородівська сільська рада Кременчуцького району полтавської області
В мої обов’язки входило: установка ОС Windows, друк договорів, характеристик, таблиць звітності, рішень та іншої документації, установка антивірусного ПЗ, перевірка ПК на віруси.
Коваль Микола Іванович
Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальна школа I-II ст. Колегіум №25» Лабараторія інформатики.
Під час проходження практики я перш за все ознайомився з організацією викладання інформатики. Я навчився серед всього матеріалу вибирати найважливіше і, водночас найзрозуміліше для того, щоб подати його у тому вигляді, яким би його могли зрозуміти діти, що значно гірше за мене знають комп’ютер.Навчальна практика показала мені, що я здатен не лише конспектувати матеріал, але й вміти своєчасно використовувати.
Морозова Вікторія Олександрівна
Кам’янопотоківська серeдня ЗОШ
За час педагогічної практики я відвідала 12 занять і самостійно проведено 1 заняття. Брала участь у складанні методичного посібника та у розробці програми. Необхідної для тестування учнів. Приймала участь у роботі гуртка «Школа олімпійського резерву».Протягом проведеної практики ознайомилась з методами і формами ведення уроків в школі.
Абрамова Н.В.
ВАТ «Автокразбанк»
В банках 88% інформації зберігається на ком пьютерах, а 82% операцій проводяться за допомогою компьютера. Програмістами створені спеціальні програми для швидкого переказу коштів, оформлення документів та спеціальних рахунків. В процесі учбової практики я відпрацювала навики у роботі з MExcel, OutlookExpress. Ознайомилася з депозитною банківською програмою Depoer.exe, автоматичною банківською системою Б-2. Практика виявилася дуже цікавою, і в майбутньому, можливо, я пов’яжу свою професійну діяльність з банківською справою.admin ● Прочитано [ 2430 ] ● Комментариев [ 0 ]
02.10.2010

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]