Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Кафедра оголошує набір абітурієнтів на 2011-2012 н.р.
  • risПросмотров: 937
Спеціальність «Інформатика» була відкрита в КНУ у зв’язку з розробкою та впровадженням засобів обчислювальної техніки в різні галузі виробництва, банківської діяльності, соціальної сфери та сфери послуг. Підприємства мають значну потребу в створенні нових комп’ютерних технологій та впровадженні їх у машинобудуванні, банківській сфері та сфері послуг.

Підготовка фахівців здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри. Зусилля якого зосереджені на організації сучасного навчально-виховного процесу, який включає: розробку та удосконалення навчальних та робочих програм, підготовку лекцій з застосуванням мультимедійних комплексів та комп’ютерних програм, керування науковою роботою студентів. Викладачами кафедри розроблені лабораторні стенди, для поглибленого засвоєння навчальних програм, використовуються сучасні засоби комп’ютерної техніки з елементами інформаційних технологій.

До складу приміщень кафедри входять: навчальні аудиторії, викладацька, лабораторія нелінійних крайових задач, лабораторія дискретного моделювання, комп’ютерні класи, які оснащені технічними та програмними засобами для виконання лабораторних та практичних занять.

В період навчання студенти приймають активну участь у науково-дослідній роботі: пишуть наукові статті, готують тези і виступають з доповідями на конференціях, наукових семінарах.

Система організації виробничої та переддипломної практики дозволяє студентам на момент закінчення курсу навчання набути не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. В період практики студенти знайомляться з організацією роботи комп’ютерних систем на підприємствах, в банках та державних установах.

Об’єктом діяльності випускника є: математичне моделювання, розробка алгоритмів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних та програмних засобів.

Випускники готуються до виконання проектно-конструкторських, технологічних, технічних та контрольних виробничих функцій. Після закінчення навчання в університеті випускникам-спеціалістам буде присвоєна кваліфікація «Інженер-програміст», а випускникам-магістрам «Науковий співробітник (програмування), викладач».

Інженер-програміст здатний виконувати наступну професійну роботу:
• аналіз природничих, соціально-економічних та екологічних процесів;
• побудова та аналіз математичних моделей реальних процесів;
• формалізація прикладних проблем для подальшої комп’ютеризації;
• аналіз комп’ютерних та об’єктно-орієнтованих моделей реальних процесів;
• вибір математичного алгоритму та проектування програмних засобів;
• проектування локальних мереж та їх програмного наповнення;
• проектування інформаційних ресурсів Інтернет, інформаційних систем, баз даних та систем керування ними.

Первинні посади: технік-програміст, інженер-системотехнік, інженер-програміст. Магістр має право працювати науковим співробітником, викладачем ВНЗ та інших закладах освіти.

Крім наукових досягнень студенти кафедри мають можливість розкрити свої творчі здібності. Вони приймають активну участь у різноманітних спортивних, розважальних та конкурсних програмах і заходах на рівні факультету та університету.

Більш детальну інформацію, про майбутню спеціальність, бажаючі можуть отримати на кафедрі “Інформатики і вищої математики”, що знаходиться у корпусі №2, ауд. 2404, тел. (05366) 3-00-50.

Інтернет-рух: Інтернет - убивця рефератів.
britan ● Прочитано [ 937 ] ● Комментариев [ 0 ]
21.01.2011

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]