Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Теми робіт бакалаврів на 2010-2011 навчальний рік
  • risПросмотров: 1110
Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.040302 – “Інформатика” кваліфікації “фахівця з інформатики”, затверджено наступні теми робіт бакалаврів та призначено керівників випускних робіт студентів ІV курсу факультету ЕКІ на 2010-2011 навчальний рік. Теми дипломних робіт, прізвища студентів та керівників наведено у таблиці. Додаткову інформацію можна отримати на кафедрі та у керівників робіт.

Студент

Тема роботи

Керівник

ГОГОВИЧ

Сергій Ігоревич

Автоматизоване робоче місце працівника металографічної лабораторії

Славко Г.В.,

доцент

ДЕРЕВЯНКО Віктор Леонідович

Динамічне відображення тривимірних обєктів

Ляшенко В.П.,

професор

ЗАНІЗДРА Анастасія Сергіївна

Аналіз системи керування рухомим обєктом

Галаган О.Г.,

старший викладач

ЗЕЛІНСЬКИЙ Євген Олександрович

Розробка WEB – додатку тематичного каталогу з можливістю експертної рекомендації

Геращенко С.О.,

асистент

ЗЕМЛЯНА

Наталія Андріївна

Аналіз швидких алгоритмів сортування

Глухов Ю.П.,

Доцент

КОВАЛЕНКО Євгеній

Анатолійович

Ітераційні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь

 

Семенов В.О.,

доцент

 

КОЗИНЕЦЬ

Георгій Олександрович

Прямі методи розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Семенов В. О.,

доцент

 

КОНДРУК

Альона Олегівна

Розробка алгоритму розвязання задачі відновлення сигналу

Кобильська О.Б.,

асистент

ЛАДНІК

Станіслав Вікторович

Створення експертної системи аналізу даних з використанням WEB-технологій

Дерієнко А.І.,

доцент

ЛАЗОРЕНКО Олександра Петрівна

Створення бази даних графічних обєктів для WEB-додатку

Ляшенко В.П.,

професор

ЛЕЩУК

Антон Юрійович

Алгоритми автоматичного розпізнавання номерних знаків

Славко Г.В.,

доцент

МАРТИНЕНКО Олександр Олегович

Дослідження впливу нелінійних характеристик пластини на температурний розподіл

Зайцев Є.П.,

професор

МАЦКО

Олена Сергіївна

Основні методи розвязання задач лінійного програмування

Зіновєв А.С.,

доцент

МІХАЙЛОВ Дмитро Вікторович

Розробка WEB-сайту юридичної клініки з системою адміністрування

Маркевич А.Г.,

асистент

НОВИК

Дмитро Петрович

Побудова математичних моделей економіки із залученням теорії ігор.

Кирилаха Н.Г.,

доцент

ПАСТУХОВА Катерина Ігорівна

Методи організації захисту інформаційної системи

Глухов Ю.П.,

доцент

РАДЧЕНКО Євгеній Костянтинович

Алгоритми пошуку найкоротшого шляху на 3D-ландшафті

Славко Г.В.,

доцент

САМОЙЛЕНКО Олександр Петрович

Розробка програмного комплексу розвязання задач математичної картографії

Дерієнко А.І.,

доцент

СВЕЩИНСЬКИЙ Дмитро Сергійович

Перетворення двовимірних зображень обєктів у тривимірні

Григорова Т.А.,

асистент

СІОРА

Яна Сергіївна

Розробка програмного забезпечення розвязку задачі теплопровідності сплайнами

Кирилаха Н.Г.,

доцент

 

СОРІШ

 Ігор Ростиславович

Використання тривимірної графіки для побудови математичної моделі глазорухомого апарату

Кирилаха Н.Г.,

доцент

 

УСАЧОВ

Валерій Сергійович

Поєднання тривимірних образів на основі заданих параметрів

Григорова Т.А.,

асистент

ХЛЄСТКОВ

Олег Сергійович

Основні методи оптимізації функцій багатьох змінних

Зіновєв А.С.,

доцент

ШАРОВА

Яна Юріївна

Створення програмного забезпечення підтримки курсу «Алгоритми та структури даних»

Нечепуренко О.І., асистент

admin ● Прочитано [ 1110 ] ● Комментариев [ 0 ]
26.01.2011

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]