Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Диплом з відзнакою
Випускникам вищих навчальних закладів (ВНЗ), які виконали у повному обсязі освітньо-професійну програму бакалавра, спеціаліста, магістра і успішно пройшли державну атестацію, видається державний документ про здобуту вищу освіту.

Відповідно до пункту 3.12.3.5 Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ документ про вищу освіту з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре», склав державні екзамени з оцінками «відмінно», захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою «відмінно», а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри.

Документ про вищу освіту з відзнакою після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра видається за результатами навчання за зазначеним освітньо-кваліфікаційним рівнем незалежно від результатів навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
britan ● Прочитано [ 873 ] ● Комментариев [ 1 ]
11.02.2011

0   Спам
Сергей    ●  21.02.2011
"а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри." - вот это очень плохое предложение(((.

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]