Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Захист дипломних робіт спеціалістів
Захист спеціалістів Щиро вітаємо студентів групи I-10-сп з успішним захистом дипломних робіт. Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.080201 – “Інформатика” вони отримали кваліфікацію “інженер-програміст”. Захист пройшов організовано, студенти успішно доповідали свої роботи та відповідали на числені запитання членів державної екзаменаційної комісії.
  • risris
  • risris
  • risris
  • ........
  • ........
  • ........
  • ........
  • ........
Теми захищених дипломних робіт, прізвища студентів та їх наукових керівників наведено у таблиці.

АБРАМОВА

Надія Володимирівна

Аналіз та синтез системи з нелінійною частиною

Галаган О.Г.,

старший викладач

АНДРОЩУК

Неля Миколаївна

 

Автоматизована дослідницька система для вивчення процесів розвитку злоякісних пухлин

Гученко М.І.,

професор

БУРЛИГА

Михайло Борисович

Розробка математичної моделі двигуна внутрішнього згорання

Кирилаха Н.Г.,

доцент

ДУДКА

Олександр Костянтинович

Розробка програмного забезпечення чисельного розвязку інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду

Кирилаха Н.Г.,

доцент

КОЛІСНИК

Максим Вікторович

Побудова обчислювального алгоритму розвязку некоректно сформульованої крайової задачі

Кобильська О.Б.,

асистент

КОПАЙ

Катерина Юріївна

Технологія складних ланцюгів Маркова у прогнозуванні часових рядів

Сапцін В.М.,

доцент

МАЛАХОВ

Сергій Ігорович

Дослідження параметрів динамічних процесів на основі відео-потоку

Славко Г.В.,

доцент

МОРОЗОВА

Юлія Андріївна

Моделювання гладких кривих за допомогою кривих Безє

Глухов Ю.П.,

доцент

ПІЖЕНКОВА

Анна Дмитрівна

 

Методи розвязку систем лінійних алгебраїчних рівнянь зі слабо обумовленими матрицями

Глухов Ю.П.,

доцент

ПЕТРОВА

Ольга Олександрівна

Теорія двоїстості та аналіз стійкості розв’язків задач лінійного програмування

Зіновєв А.С.,

доцент

СОЛЯНИК

Олег Миколайович

Компютерне моделювання роботи газорозподільчої станції

Славко Г.В.,

доцент

ТКАЧЕНКО

Ірина Геннадіївна

 

Розробка чисельних методів розвязку звичайних диференціальних рівнянь на основі методу Ланцоша

Кирилаха Н.Г.,

доцент

ШАТАРОВА

Тетяна Борисівна

Застосування сплайнів для обробки експериментальної інформації

Глухов Ю.П.,

доцент

ШКАРУПА

Сергій Анатолійович

Ітераційні методи знаходження власних значень та власних векторів

Семенов В.О.,

доцент

ЯКОВЛЕВА

Даря Михайлівна

Зведення нелінійної крайової задачі до нелокальної із залученням інтегральної умови

Григорова Т.А.,

асистент

admin ● Прочитано [ 936 ] ● Комментариев [ 0 ]
19.06.2011

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]