Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
«Дискретна математика»
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Дискретна математика»

Курс “Дискретної математики” є спеціальним курсом у математичній освіті студентів спеціальності “Інформатика”. Він широко застосовується в різних розділах математики.
Дані методичні вказівки призначено для студентів спеціальності “Інформатика” для вивчення у ІІІ семестрі тем “Теорія графів” та “Комбінаторика” дисципліни “ Дискретна математика ”.
Методичні вказівки складено з метою ознайомлення студентів з основними поняттями та ідеями теорії графів і комбінаторики, навчити їх самостійно опрацьовувати теоретичний і практичний матеріали, а також допомогти студентам під час виконання контрольних робіт.
Матеріал відповідає темам, які передбачені програмою з дисципліни “Дискретна математика ”; наведено необхідні відомості — основні поняття і твердження, які використовуються при розв’язанні прикладів типових задач.

ЗМІСТ

Вступ
1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи
2 Короткі теоретичні відомості
2.1 Теорія графів
2.2 Найкоротший шлях між вершинами графа
2.3 Дерева
2.4 Комбінаторика
3 Завдання та варіанти контрольної роботи
4 Перелік питань до підсумкового контролю
Список літератури
Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Укладач: проф. Є.П. Зайцев

Методичні рекомендації знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 621 ] ● Комментариев [ 0 ]
06.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]