Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
"Диференціальні рівняння"
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння” для студентів II курсу денної форми навчання з напряму 6.040302 – "Інформатика"

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою з розділів диференціальних рівнянь. Допомогти студентам ставити та розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами комп'ютерної математики, самостійно здобувати необхідні для розв’язування практичних завдань знання.
Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці, з конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet.
Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними та методичними посібниками, які є у бібліотеці КДУ імені Михайла Остроградського. Також студент може користуватися конспектами лекцій та практичних занять викладача.
Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури з зазначенням сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки.
Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком.

Зміст
1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійних робіт з навчальної дисципліни
2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання
Тема 1 Диференціальні рівняння першого порядку
Тема 2 Диференціальні рівняння вищих порядків
Тема 3 Крайові задачі
Тема 4 Інтеѓрування диференціальних рівнянь за допомогою рядів
Тема 5 Системи диференціальних рівнянь
3 Питання до модульного контролю
Список літератури

Укладачі: старш. викл. Т.А. Набок, асис. Л.М. Скотнікова

Методичні рекомендації знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 435 ] ● Комментариев [ 0 ]
15.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]