Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
"Теорія інформації та кодування"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Теорія інформації та кодування" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.040302 – "Інформатика" (у тому числі скорочений термін навчання)

Дані методичні вказівки включають ознайомлення зі способами визначення та оцінювання кількості інформації; параметрами джерел інформації та каналів зв'язку, а також зі способами їх визначення; знаходженням найбільш ефективних (оптимальних) методів кодування, що дозволяють здійснювати передачу визначеної кількості інформації через канал зв'язку за допомогою мінімальної кількості символів, як за відсутністю, так і за наявністю перешкод.
Головною метою лабораторних робіт є набуття практичного досвіду:
 у визначенні параметрів джерел інформації та каналів зв'язку;
 знаходженні найбільш ефективних методів кодування при конкретних умовах;
 використанні комп'ютерних технологій для вирішення перерахованих вище завдань.
Під час лабораторних робіт студенти вивчають методи розв’язку задач курсу "Теорія інформації та кодування" в ППП Mathcad.
У результаті виконання лабораторних робіт студенти самостійно розв’язують широкий спектр задач даного курсу.
Кожна лабораторна робота включає завдання. Студент повинен виконати його після того, як ознайомиться з конспектом лекцій та необхідною літературою. Завдання перевіряють на комп’ютері та оформлюють звіт. Звіт можна оформити у зошиті або роздрукувати на аркушах форматом А4. У звіті повинна бути тема, мета роботи, результати розв’язку задачі та висновки.

Зміст
Перелік лабораторних робіт
Лабораторна робота № 1 Оцінка характеристик ентропії. Дискретні випадкові величини
Лабораторна робота № 2 Оцінка характеристик ентропії. Неперервні випадкові величини
Лабораторна робота № 3–4 Оцінка кількості інформації. Кількість приватної власної інформації, кількість приватної умовної власної інформації
Лабораторна робота № 5 Оцінка інформаційних характеристик систем. Обчислення основних характеристик джерел інформації і каналів зв'язку з конкретними початковими даними і умовами
Лабораторна робота № 6–7 Кодування інформації. Код Шеннона-Фано і код Хаффмена
Список літератури

Укладачі: асист. Т.А. Григорова, асист. О.І. Нечепуренко

Методичні рекомендації знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 957 ] ● Комментариев [ 0 ]
15.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]