Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
"Алгоритми і структури даних"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Алгоритми і структури даних" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.040302 – "Інформатика" (у тому числі скорочений термін навчання)

Метою навчальної дисципліни "Алгоритми та структури даних" є ознайомлення студентів з основними поняттями алгоритмічної побудови, аналізу алгоритмів, структур даних, розвивати навички застосування елементів та методів підбору структур даних, алгоритмічної побудови та аналізу для розв’язання прикладних задач. Набути практичних навичок доцільного застосування структур даних та основних класів базових алгоритмів, побудови структурованих алгоритмів обробки базових та складних структур даних, переконатись у їх працездатності та ефективності дозволяє успішне виконання лабораторних робіт, передбачених програмою.
У даних методичних вказівках розглянуто лабораторні роботи з тем: реалізація та аналіз ефективності застосування структур даних, сучасні методи розробки та аналізу алгоритмів, реалізація, аналіз та застосування найпоширеніших алгоритмів. Лабораторні роботи, які пропонуються студентові для виконання, сприяють формуванню вмінь і навичок використання теоретичного матеріалу дисципліни "Алгоритми та структури даних" при постановці та розв’язанні складних обчислювальних задач виробництва, що є принципово необхідним для формування висококваліфікованого фахівця напряму підготовки "Інформатика". Виконувати лабораторні роботи студентові пропонується за допомогою мов програмування C++ або Turbo Pascal.
Кожна лабораторна робота включає завдання. Студент повинен виконати його після того, як ознайомиться з конспектом лекцій та необхідною літературою. Завдання перевіряють на комп’ютері та оформлюють звіт. Звіт можна оформити у зошиті або роздрукувати на аркушах форматом А4. У звіті повинна бути тема, мета роботи, результати виконання лабораторної роботи та висновки.

Зміст
Перелік лабораторних робіт
Лабораторна робота № 1 Базові структури даних
Лабораторна робота № 2 Дерева
Лабораторна робота № 3 Множини
Лабораторна робота № 4 Методи розробки алгоритмів
Лабораторна робота № 5 Реалізація та аналіз алгоритмів сортування
Лабораторна робота № 6 Реалізація та аналіз алгоритмів пошуку
Лабораторна робота № 7 Реалізація ймовірнісних алгоритмів
Список літератури

Укладач асист. О. І. Нечепуренко

Методичні рекомендації знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 858 ] ● Комментариев [ 0 ]
15.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]