Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Обчислювальні методи
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Обчислювальні методи” для студентів III курсу денної форми навчання за напрямом 6.040302 – “Інформатика” Дані методичні вказівки призначені для студентів, що вивчають курс “Обчислювальні методи”, їх розроблено з метою допомоги студентові в освоєнні основних положень теоретичного матеріалу та прийомів розв’язання практичних задач. До розгляду запропоновано основні теми шостого семестру, що входять до курсу: “Елементи теорії похибок”, “Розв’язок нелінійних рівнянь”, “Розв’язок систем рівнянь ”, “Інтерполяція функцій”, “Апроксимація функцій рядами з використанням схеми Горнера”. Кожний розділ розпочинається коротким анонсом теоретичного матеріалу. Далі подано задачу, що ілюструє методику застосування описаних вище методів. Контрольні питання є обовязковими для розгляду як на початку, так і в кінці практичного заняття і допомагають систематизувати розглянутий теоретичний матеріал. Під час освоєння матеріалу студентам запропоновано використовувати можливості обчислювальної техніки. Такий підхід є обовязковим при освоєнні даного курсу. Зокрема, досить зручними для обчислень є пакети Mathcad, Mathlab та ін. Обчислювальні методи – це сукупність прийомів розв’язання математичних моделей за допомогою ЕОМ, що виникають у науці і техниці. Метою даного курсу є сприяння глибокому засвоєнню основних алгоритмів та понять обчислювальної математики, отриманню практичних навичок розв’язання задач з чисельних методів із застосуванням ЕОМ, а також розв’язанню складних обчислювальних задач. Крім того, методичні вказівки будуть корисними при написанні випускних робіт бакалаврів студентами напряму 6.040302 – “Інформатика”, адже більшість складних задач включає в себе як складові підзадачі чисельне обчислення інтегралів, чисельне дифференціювання, обчислення похибки, розв’язання систем рівнянь, систем диференціальних рівнянь. Зміст Перелік практичних занять Практичне заняття № 1 Елементи теорії похибок Практичне заняття № 2 Розв’язок нелінійних рівнянь Практичне заняття № 3 Розв’язок систем лінійних рівнянь Практичне заняття № 4 Розв’язок систем нелінійних рівнянь Практичне заняття № 5 Інтерполяція функцій Практичне заняття № 6 Апроксимація функцій рядами з використанням схеми Горнера Практичне заняття № 7 Методи безумовної оптимізації Практичне заняття № 8 Чисельне диференціювання Практичне заняття № 9 Наближене обчислення визначених інтегралів Практичне заняття № 10 Чисельні методи розв’язку диференціальних рівнянь Список літератури Укладачі: к.ф.-м.н., доц. Ю.П. Глухов, асист. О.Б. Кобильська, асист. О.І. Нечепуренко Методичні вказівки знаходяться за адресою: м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 490 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]