Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Програмування”
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни “Програмування” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.040302 – “Інформатика” (у тому числі скорочений термін навчання) Головною метою розрахункових робіт є набуття практичного досвіду:  - у побудові алгоритмів та їх представленні у графічному вигляді за допомогою блок-схем;  - у реалізації алгоритмів мовою програмування Turbo Pascal або Delphi;  - в ознайомленні з середовищем програмування та вбудованими засобами відлагодження програм та пошуку помилок;  - у виконанні побудови графічного інтерфейсу програми;  - у реалізації розрахунків за розробленими алгоритмами з метою перевірки правильності роботи створеного алгоритму. Під час виконання роботи студенти набувають досвіду у використанні процедурного програмування, використання вбудованих функцій а також вивчають методи побудови алгоритмів та інтерфейсів програмного забезпечення, вчаться оформлювати лістінги програм, коментувати програми та створювати програмну документацію. У результаті виконання розрахункової роботи студенти повинні навчитися самостійно створювати програми з розвиненим інтерфейсом, супровідною документацією та контрольними розрахунками за розробленим алгоритмом. Зміст 1 Рекомендації щодо написання та оформлення розрахункової роботи 2 Короткі теоретичні відомості щодо виконання розрахункової роботи 3 Приклади програм 4 Завдання до розрахункової роботи Список літератури Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи Укладач к.т.н., доц. Г.В. Славко Методичні вказівки знаходяться за адресою: м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 465 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]