Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Теорія керування”
Методичні вказівки щодо виконання семестрових завдань з навчальної дисципліни “Теорія керування” для студентів ІV курсу денної форми навчання з напряму 6.040302 – “Інформатика” (у тому числі скорочений термін навчання) Семестрові завдання, что пропонуються, з дисципліни «Теорія керування», мають на меті краще засвоєння матеріалу відповідного курсу лекцій та практичних занять. Завдання стосуються питань математичного та комп'ютерного моделювання процесів керування в лінійних та нелінійних системах, з однією та декількома компонентами, в неперевному та дискретному часі, при наявності збурень демермінованої та стохастичної природи. Семестрові завдання виконуються із застосуванням спеціалізованих комп'ютерних програм, що складені у середовищі MATHCAD і видаються студентові у кафедральній лабораторії на початку семестру в якості допоміжних електронних засобів. Програми містять достатньо детальний опис процедур, які студент має виконати для досягнення мети кожного завдання. В результаті виконання семестрових завдань студент повинен засвоїти комп'ютерні методи моделювання процесів керування в складних системах, ознайомитися з різними типами систем та їх динамікою, на базі вивчення поведінки комп'ютерних моделей здобути практичні навички щодо цілей, методів та наслідків керування реальними системами. Займатися виконанням семестрових завдань студент може самостійно вдома або у комп'ютерному класі у вільний від навчання час. Студент також може звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком. Варіанти завдань визначає викладач. Зміст Тема № 1 Моделювання імпульсних сигналів Тема № 2 Модель шуму з заданими кореляційною функцією та спектральною щільністю потужності Тема № 3 Керування лінійною системою. Задача стабілізації Тема № 4 Керування лінійною системою. Задача стеження Тема № 5 Керування лінійною системою. Задача програмного керування Тема № 6 Нелінійні диференціальні моделі. Динаміка популяцій Тема № 7 Нелінійні моделі з дискретним часом. Конкуренція двох виробників Тема № 8 Нелінійні моделі з дискретним часом. Домінування виробника над виробником Тема № 9 Нелінійні моделі з дискретним часом. Домінування управлінця над виробником Тема № 10 Нелінійні моделі з дискретним часом. Кооперація двох виробникі Тема № 11 Нелінійні моделі з дискретним часом. Кооперація управлінця та виробника Тема № 12 Нелінійні моделі з дискретним часом. Кооперація двох управлінців, катастрофічні явища Тема № 13 Трикомпонентні нелінійні динамічні системи з дискретним часом Список літератури Укладачі: д.т.н., проф. М.І. Гученко, к. ф.-м.н., доц. В.М. Сапцін Методичні вказівки знаходяться за адресою: м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 736 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]