Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Захист інформації в комп’ютерних системах”
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Захист інформації в комп’ютерних системах” для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання з напряму 6.040302 – "Інформатика" (у тому числі скорочений термін навчання)

Головною метою практичних робіт є набуття практичного досвіду:
- у розумінні сучасних підходів та методів при розв’язанні задач захисту інформації, які виникають під час її обробки, зберігання та передачі комп’ютерними мережами;
- у використанні нових засобів, які пов’язані із забезпеченням конфіденційності взаємодій користувачів, комп’ютерів та комп’ютерних мереж;
- у криптоаналізі шифрів з відкритими ключами, блокових шифрів, асиметричних шифрів;
- у використанні методів цифрового підпису та основних криптографічних протоколів.
Під час практичних робіт студенти вивчають сучасні принципи захисту інформації, криптоаналізу шифрів перестановки, підстановки та асиметричних шифрів, а також принципи роботи криптографічних протоколів.
У результаті виконання практичних робіт студенти самостійно розв’язують широкий спектр задач, пов’язаних із шифруванням інформації та криптоаналізом різних шифрів.

Зміст
Тематика практичних робіт
Практична робота № 1. Шифри підстановки та їх криптоаналіз
Практична робота № 2. Шифри перестановки та їх криптоаналіз
Практична робота № 3. Асиметричні шифри та їх криптоаналіз
Практична робота № 4. Криптографічні протоколи
Список літератури

Укладачі: д.т.н., проф. М.І. Гученко, асист. М.М. Іванова, асист. В.О. Іванов

Методичні вказівки знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 884 ] ● Комментариев [ 0 ]
02.03.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]