Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
"Мови обчислень та кластерні системи"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Мови обчислень та кластерні системи" для студентів IV курсу денної форми навчання за напрямом 6. 040302 – "Інформатика"

Потреба розв’язання складних прикладних задач з великим обсягом обчислень і принципова обмеженість максимальної швидкодії "класичних" – за схемою фон Неймана – ЕОМ привели до появи багатопроцесорних обчислювальних систем (БОС). Використання таких засобів обчислювальної техніки дозволяє істотно збільшувати продуктивність ЕОМ при будь-якому існуючому рівні розвитку комп'ютерного устаткування. При цьому, проте, потрібне "паралельне" узагальнення традиційної – послідовної технології розв’язку задач на ЕОМ. Так, чисельні методи у разі БОС повинні проектуватися як системи паралельних і взаємодіючих між собою процесів, що допускають виконання на незалежних процесорах.
Методичні вказівки є керівництвом до виконання лабораторних робіт з курсу “Мови обчислень та кластерні системи ”.
Мета практикуму – навчити студентів методам і мовним механізмам конструювання паралельних програм, навчити користуватися сучасними методами і засобами підтримки паралельного програмування та розробляти, аналізувати, оптимізувати, налаштовувати на конкретну архітектуру обчислювальної системи паралельні програми використовуючи при цьому мову С++ та бібліотеку MPI.
Основні характеристики та функції системи MPI розглянуто на прикладі версії MPI 2.1.
Даний практикум містить сім лабораторних робіт, що охоплюють наступні розділи: знайомство зі структурою MPI, процедури блокуючого та двоточкового обміну, знайомство з процедурами буферезованого обміну, процедури колективного обміну MPI, похідні типи та віртуальні топології в MPI, розпаралелення програми обчислення визначеного інтегралу.
Кожна лабораторна робота містить короткий теоретичний матеріал, приклади, забезпечені необхідними коментарями, порядок виконання лабораторної роботи і варіанти індивідуальних завдань.

Зміст
1 Загальні вимоги щодо виконання лабораторних робіт
2 Перелік лабораторних робіт
Лабораторна робота № 1 Знайомство зі структурою MPI - програми і процедурами блокувального двоточкового обміну MPI
Лабораторна робота № 2 Знайомство з процедурами буферезиваного і неблокувального двоточкового обміну MPI
Лабораторна робота № 3 Знайомство з процедурами колективного обміну MPI
Лабораторная работа № 4 Похідні типи в MPI
Лабораторна робота № 5 Віртуальні топології в MPI
Лабораторна робота № 6 Розпаралелювання програми обчислення визначеного інтеграла
Лабораторна робота № 7 Розпаралелювання програми розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса за допомогою openmp і MPI
Список літератури

Укладачі: к.ф.-м.н., доц. Ю. П. Глухов, асист. С. О. Геращенко

Методичні вказівки знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 837 ] ● Комментариев [ 1 ]
02.03.2012

0   Спам
Володимир    ●  02.08.2012
Доброго дня шановні автори. Можна у вас попросити електронний варіант даної методички для вивчення. Пришліть будь-ласка на мою електронну адресу volodya_click@mail.ru
Дякую!
Ответ: Звертайтесь на кафедру

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]