Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика»
  • risПросмотров: 1159
Запрошуємо узяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Математичне моделювання та математична фізика», що присвячена 80-річчю з дня народження Віктора Михайловича Глушкова. Конференція відбудеться 23–27 вересня 2013 року.
Мета конференції: вивчення творчої спадщини В.М. Глушкова; залучення студентів, аспірантів та молодих учених до наукової діяльності; стимулювання творчої діяльності молодих науковців.

Програмний комітет:
Голова: ЗАГІРНЯК Михайло Васильович ― д.т.н., проф., ректор Кременчуцького національного університет імені Михайла Остроградського.

Члени програмного комітету:
ЛЯШЕНКО Віктор Павлович – заступник голови програмного комітету, д.т.н., проф. кафедри інформатики і вищої математики, зав. каф. інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
САМОЙЛЕНКО Анатолій Михайлович – академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., директор Інституту математики НАНУ.
ЖОЛТКЕВИЧ Григорій Миколайович – д.т.н., проф., декан механіко-математичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
САВУЛА Ярема Григорович – д.ф.-м.н., проф., декан факультету інформатики та прикладної математика Львівського національного університету ім. І.Франка.
ГАНДЕЛЬ Юрій Володимирович – д.ф.-м.н., проф., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
СЛЕСАРЕНКО Анатолій Павлович – Лауреат державної премії України, д.ф.-м.н., проф., Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАНУ.

Секретар програмного комітету: КОБИЛЬСЬКА Олена Борисівна ― к.ф.-м.н., доц. кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Організаційний комітет:
Голова: СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович – к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Члени організаційного комітету:
ЛЯШЕНКО Віктор Павлович – заступник голови організаційного комітету, д.т.н., проф. кафедри інформатики і вищої математики, зав. каф. інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
ВАНІН Віктор Антонович – д.т.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України.
НИКИФОРОВ Володимир ВАЛЕНТИНОВИЧ – д.б.н., проф., начальник науково-дослідної частини Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
БРИЛЬ Тетяна Сергіївна – аспірант кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Секретар організаційного комітету: ЯКОВЛЕВА Дар’я Михайлівна ― аспірант кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

В рамках конференції будуть працювати наступні секції:
– математична фізика (керівники: Ляшенко В.П., д.т.н., проф.; Ванін В.А. д.т.н., проф.);
– математичне моделювання та інформаційні технології (керівники: Гученко М.І., д.т.н., проф.; Гандель Ю.В. д.ф.-м.н., проф.).

Пропонуємо для завантаження:
запрошення на конференцію
заявка учасника
приклад оформлення тез
britan ● Прочитано [ 1159 ] ● Комментариев [ 0 ]
02.02.2013

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]