Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Теми випускних робіт бакалаврів
Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.040302 – “Інформатика” кваліфікації “фахівця з інформатики”, затвердженої Міністерством освіти і науки України 2008 р.
Затверджено теми та призначено керівників випускних робіт студентів ІV курсу:

БАБЕНКО Іван Іванович – тема: Розробка модуля для аналізу ефективності використання апаратного забезпечення локальної комп’ютерної мережі. Керівник доцент кафедри, Глухов Ю.П.

БЕЗРОДНИЙ Дмитро Анатолійович – тема: Автоматизація формування Html-сторінок у відповідності із визначеними шаблонами. Керівник доцент кафедри, Славко Г.В.

БОЯРЕНКО Дмитро Євгенійович – тема: Створення програми для аналізу інвестиційних процесів з використанням методів теорії ігор. Керівник доцент кафедри, Кирилаха Н.Г.

ВАСИЛЬЧИШИН Олександр Геннадійович – тема: Застосування методів математичного програмування до оптимізації роботи тролейбусного парку м. Кременчука. Керівник доцент кафедри, Черненко В.П.

ГАВРАСЬ Юлія Сергіївна – тема: Розробка електронного журналу студентів напряму «Інформатика». Керівник доцент кафедри, Дерієнко А.І.

ГОРОДНИЦЬКА Ірина Іванівна – тема: Реалізація на ПК паралельних чисельних методів розв’язання СЛАР. Керівник доцент кафедри, Семенов В.О.

ГРУДІСТОВ Владислав Германович – тема: Імітаційне моделювання дискретних марковських процесів. Керівник доцент кафедри, Галаган О.Г.

ДЕМЧЕНКО Дмитро Юрійович – тема: Моделювання прибуткової банківської операції. Керівник доцент кафедри, Черненко В.П.
ЗАВАЦЬКА Анна Олександрівна – тема: Розробка модуля студента для інтерактивної системи дистанційного навчання студентів. Керівник доцент кафедри, Кобильська О.Б.

ЗІНЕНКО Юлія Григорівна – тема: Розробка мультимедійного підручника в комплексі дистанційного навчання. Керівник доцент кафедри, Славко Г.В.

ЛУЦЕНКО Альона Василівна – тема: Розробка модуля викладача для інтерактивної системи дистанційного навчання студентів. Керівник доцент кафедри, Кобильська О.Б.

МАЙДАНЕНКО Андрій Володимирович – тема: Створення веб-порталу з організації маркетингового проекту. Керівник доцент кафедри, Кирилаха Н.Г.

МАНДРИКА Аліна Ігорівна – тема: Розробка мультимедійного додатку з використанням технології Adobe Flash. Керівник доцент кафедри, Григорова Т.А.

МАНДРИКА Альона Ігорівна – тема: Розробка автоматизованого робочого місця працівника страхової компанії. Керівник доцент кафедри, Славко Г.В.

МАРИНИЧ Роман Федорович – тема: Розробка веб-сайту представництва автомобільної компанії. Керівник доцент кафедри, Глухов Ю.П.

МАРТИРОСЯН Ані Мушегівна – тема: Інформаційна система керування асортиментом і товарними запасами в аптечному бізнесі. Керівник доцент кафедри, Семенов В.О.

ПОГРІБНЯК Олександр Юрійович – тема: Створення програмного модуля моделювання процесів дифузії. Керівник доцент кафедри, Кирилаха Н.Г.

РОМАНЕНКО Сергій Олександрович – тема: Розробка програми, що реалізує основні алгоритми шифрування. Керівник доцент кафедри, Дерієнко А.І.

ШУЛЯТЬЄВ Роман Ігорович – тема: Розробка модуля адміністратора для інтерактивної системи дистанційного навчання студентів. Керівник доцент кафедри, Кобильська О.Б.

ШИШАК Максим Павлович – тема: Модуль збору даних автоматизованої системи контролю та обліку споживання електроенергії. Керівник професор, Гученко М. І.

ЯКИМЕЦЬ Тетяна Вячеславівна – тема: Розробка тестів в комплексі дистанційного навчання. Керівник доцент кафедри, Славко Г.В.
britan ● Прочитано [ 731 ] ● Комментариев [ 0 ]
23.05.2013

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]