Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Конференція "Математичне моделювання та математична фізика"
Запрошуємо Вас до участі в роботі
Всеукраїнської наукової конференції
«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА»
Конференція відбудеться 23–27 вересня 2013 року в
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського


Організатори конференції:
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Інститут математики НАНУ


КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ


23 вересня
9.00 – 17.00 – Заїзд учасників конференції. Реєстрація в аудиторіях 2404 та2413 корпусу № 2 КрНУ імені Михайла Остроградського, 4 поверх.

24 вересня
10.00 – 12.00 – відкриття конференції, пленарне засідання (конференц–зала, ауд 1211);
12.00 – 14.00 – перерва на обід;
14.00 – 17.00 – робота у секціях(конференц–зала, ауд 1211, 2503).

25 вересня
10.00 – 12.00 – пленарне засідання(конференц–зала, ауд 1211);
12.00 – 14.00 – перерва на обід;
14.00 – 17.00 – робота у секціях(конференц–зала, ауд 1211, 2503).

26 вересня
7.00 – 20.00 – Екскурсійна програма.

27 вересня
10.00 – Закриття конференції. Круглий стіл. Від’їзд учасників конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Пленарне засідання


24 вересня

Відкриття конференції
10.00 – пленарне засідання, конференц–зала ауд. 1121

Вітальне слово голови програмного комітету, ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Загірняка Михайла Васильовича

Пленарні доповіді

Пам’яті Віктора Михайловича Глушкова
Доповідач: Кирилаха Наталія Григорівна, к.ф.-м.н., доц. Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Математические модели краевых задач электродинамики на базе метода параметрических представлений псевдодифференциальных операторов
Доповідач: Гандель Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., проф., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Математическое моделирование и визуальные исследования высокоскоростных тепловых процессов
Доповідач: Слесаренко Анатолій Павлович, Лауреат державної премії України, д.ф.-м.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України

Нестационарные аэрогидродинамические течения. Вычислительные технологии и результаты исследований
Доповідач: Ванін Віктор Антонович, д.т.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України

Високотемпературні термодифузій ні процеси в металургії
Доповідач: Ляшенко Віктор Павлович, д.т.н. зав. каф. ІВМ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

14.00 – 17.00
Перелік запланованих доповідей:
Секція 1
Математична фізика
Керівники секції: д.ф.м.н. проф. Гандель Юрій Володимирович,
д.т.н проф. Ванін Віктор Антонович


1. Математична модель напруженого стану процесу плющення рухомої стрічки
Доповідач: Аніськов О.В.
ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
2. Математичне моделювання температурного поля мідної стрічки під час електропластичної обробки
Доповідач: Бриль Т.С.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
3. Двухмерные и трехмерные модели многослойного основания при воздействии подвижной нагрузки
Доповідач: Глухов Ю.П.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
4. Моделі обмінного гамільтоніана і фазові стани рівноваги магнетиків зі спіном s=1
Доповідачі: Ковалевскький М.Ю. 1, 2, Глущенко А.В. 1
1Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків, Україна,
2Білгородський державний університет, м. Білгород, Росія
5. Кусково-полыноміальні апроксимації в задачах аналізу моделей В.Н, Глушкова з керованою пам’яттю.
Доповідач: Біленко В.І.
Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, м. Київ, Україна,

Секція 2
Математичне моделювання та інформаційні технології
Керівники секції: д.т.н. проф. Ляшенко Віктор Павлович,
к.ф.-м.н. доц. Кобильська Олена Борисівна


6. Оцінка координат протяжних об’єктів на ПЗЗ-кадрі при середньому часі експозиції
Доповідачі: Безкровний М.М. 1, Соковікова Н.С. 2, Саваневич В.Є2.
1Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, Україна,
2Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна
7. Розв’язання одного класу нелінійних крайових задач шляхом синтезу методів комплексного аналізу і числово-аналітичних представлень
Доповідачі: Бомба А.Я. 1, Гладка О.М. 2
1Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна,
2Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне,
Україна
8. Метод комплексного аналізу дослідження двофазної фільтрації в горизонтальному однорідному пласті за умов гідророзриву
Доповідачі: Бомба А.Я., Сінчук А.М.
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна
9. Рroperty retention of continuous models during transition to its discrete representation
Доповідачі: Діденко Є.В., Лазурик В.Т.
Харківський національный університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
10. Розпізнавання мови та створення голосового управління комп’ютером
Доповідачі: Заїка А.В., Кобильська О.Б., Поляков М.С., Філенко М.І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
11. Інформаційна система для прогнозування кількості атмосферних опадів
Доповідачі: Заміховський Л.М., Клапоущак О.І.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
12. Рациональный метод одномерной оптимизации
Доповідачі: Зінов’єв А.С., Черненко В.П.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
13. Розробка інформаційної системи дистанційного навчання на основі ВЕБ-серверної
архітектури
Доповідачі: Кобильська О.Б., Луценко А.В., Завацька А.О.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук,
Україна
14. Математична модель електромагнітного поля циліндричного резонатора з міді, що
охолоджується до гелієвих температур
Доповідачі: Комір А.І., Кутовий В.О.
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків,
Україна
15. Учет ресурсных ограничений лицензиата при переходе к выпуску лицензионной
продукции
Доповідач: Котляров І.Д.
Національный дослідний університет Вища школа економіки, м. Санкт-Петербург, Росія
16. Алгоритми обробки цифрових зображень, розпізнавання образів та мови у реальному часі
Доповідачі: Лящук В.І., Берестовський А.С., Заволока В.В.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук,
Україна
17. Energeticheskie metriki yazykov proektnoj grafiki
Доповідачі: Victor Mishchenko.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна , м. Харків, Україна

25 вересня

1400 – 1700
Перелік запланованих доповідей:
Секція 1
Математична фізика
Керівники секції: д.ф.- м.н. проф. Гандель Юрій Володимирович,
д.т.н проф. Ванін Віктор Антонович


1. Груповий аналіз та фундаментальні розв’язки лінійних рівнянь колмогорівського типу
Доповідачі: Коваленко С.С.1, Стогній В.І.2, Копась І.М.2, Нікіфорова В.В.2
1Інститут математики НАН України, м. Київ, Україна,
2Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна
2. Математичні моделі температурних процесів у рухомих середовищах
Доповідач: Ляшенко В.П.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
3. Розривний розв’язок рівняння теплопровідності для кусково-однорідного ортотропного
простору з міжфазними дефектами у просторі узагальнених функцій
Доповідачі: Морозов Ю.О. 1, Кривий О.Ф. 2
1Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна,
2Одеська морська національна академія, м. Одеса, Україна

Секція 2
Математичне моделювання та інформаційні технології
Керівники секції: д.т.н. проф. Ляшенко Віктор Павлович,
к.ф.-м.н. доц. Кобильська Олена Борисівна


4. До моделювання в теорії оболонок у випадках виродження
Доповідачі: Максимюк В.А., Сторожук Є.А., Чернишенко І.С.
Інститут механіки ім. С.П. Тимощенка НАН України, м. Київ, Україна
5. Структура інформаційної системи щодо номенклатури медикаментів в аптечному бізнесі
Доповідач: Мартиросян А.М.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
6. Афінні перетворення в 2D-іграх
Доповідач: Матвійчук І.І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук,
Україна
7. Математичне моделювання течії в’язкої рідини в трубопроводах за наявності малих
витоків
Доповідачі: Олійник А.П., Штаєр Л.О.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
8. Математическое моделирование и визуальные исследования высокоскоростных тепловых
процессов
Доповідачі: Слесаренко А.П., Кобринович Ю.О.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків,
Україна
9. Оцінка координат близьких об’єктів на ПЗЗ-кадрі
Доповідачі: Соковікова Н.С. 1, Безкровний М.М. 2, Саваневич В.Є. 1
1Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна,
2Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, Україна
10. Розв’язання проблем у околі точки перетину жорсткого контуру й вільної поверхні рідини при
двовимірному моделюванні занурення жорсткого контуру
Доповідач: Тудоран В.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна
11. Математична модель сейсмічного процесу, що враховує повільні відокремлені хвилі
деформації
Доповідач: Турбал Ю.В.
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
12. Методы гармонического анализа в задаче оптимального подавления хаоса
Доповідачі: Усов А.В., Хамитова А.Д.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
13. Моделирование термомеханических процессов при механической обработке металлов
Доповідачі: Усов А.В., Богданова Є.Н.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
14. Математична модель термомеханодифузії з урахуванням розпаду речовини у двофазних
багатокомпонентних середовищах
Доповідачі: Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Білущак Ю.І., Дмитрук В.А.
Центр математичного моделювання ІППММ ім.. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, Україна,
Університет Казиміра Великого, м. Бидгощ, Польща,
Національний університет «Львівська політехніка» МОНМС України, м. Львів, Україна
15. Моделювання розвитку тріщин ізоляційного покриття
Доповідачі: Яцура А.В., Єлізаров О.І., Журав В.В., Кобильська О.Б.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук,
Україна
16. Информационная система пожаротушения и ее реализация
Доповідачі: Ляшенко1 В.П., Зиновьев1 А.С., Соловьев 1 Ю.И., Ossokine Guennadi 2 Цуканова1 Р.В.
1Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук, Україна
2Firm NEUTRONIC France
17. Інформаційні технології в навчальному процесі вищих навчальних закладах
Доповідач: Григорова Т.А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук, Україна

26 вересня
7.00 – 20.00 – Екскурсійна програма.

27 вересня
10.00 – Закриття конференції. Круглий стіл. Обговорення та прийняття рішень. Підсумки
конференції. Від’їзд учасників конференції.
britan ● Прочитано [ 749 ] ● Комментариев [ 0 ]
19.09.2013

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]