Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Теми дипломних робіт спеціалістів
Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.04030201 – “Інформатика” кваліфікації “інженер-програміст”, затвердженої Міністерством освіти і науки України 2008 р. ЗАТВЕРДИТИ теми та ПРИЗНАЧИТИ керівників дипломних проектувань студентів V курсу факультету електроніки та комп’ютерної інженерії:
1. БЕЗРОДНИЙ Дмитро Анатолійович
Тема: Розробка спеціалізованого редактора для публікації математичних текстів на веб-сторінках
Керівник: Славко Г.В.

2. БЕРЕЗА Максим Віталійович
Тема: Комп'ютерні технології аналізу моделей Глушкова-Канторовича
Керівник: Кирилаха Н.Г.
3. БОЯРЕНКО Дмитро Євгенійович
Тема: Створення програми для дослідження задачі формування цін в умовах конкуренції
Керівник: Кирилаха Н.Г.

4. ВАСИЛЬЧИШИН Олександр Геннадійович
Тема: Розробка програми для обробки результатів дослідження пасажиропотоків тролейбусного парку м. Кременчук
Керівник: Черненко В.П.

5. ГАВРАСЬ Юлія Сергіївна
Тема: Розробка програми статистичного аналізу результатів навчання академічної групи
Керівник: Дерієнко А.І.

6. ГОРОДНИЦЬКА Ірина Іванівна
Тема: Розробка алгоритму і програми чисельного розвязку СЛАР з розрідженою матрицею
Керівник: Семенов В.О.

7. ГРУДІСТОВ Владислав Германович
Тема: Імітаційне моделювання неперервних марковських процесів
Керівник: Галаган О.Г.

8. ДЕМЧЕНКО Дмитро Юрійович
Тема: Розробка модуля банківської системи для вибору ефективної процентної ставки
Керівник: Черненко В.П.

9. ЗІНЕНКО Юлія Григорівна
Тема: Розробка методик створення мультимедійних підручників на основі міждисциплінарних зв’язків та їх комп’ютерна реалізація
Керівник: Славко Г.В.
10. МАНДРИКА Альона Ігорівна
Тема: Розробка мультимедійного довідника «Орієнтовані та неорієнтовані поверхні»
Керівник: Кобильська О.Б.

11. МАРИНИЧ Роман Федорович
Тема: Розробка WEB-додатку для просування послуг комерційного підприємства
Керівник: Глухов Ю.П.

12. ПОГРІБНЯК Олександр Юрійович
Тема: Створення програми для чисельного розв’язання систем диференційно-алгебраїчних рівнянь з використанням комбінованих алгоритмів
Керівник: Кирилаха Н.Г.
13. РОМАНЕНКО Сергій Олександрович
Тема: Розробка програми автоматичного дешифрування текстових документів
Керівник: Дерієнко А.І.

14. ШУЛЯТЬЄВ Роман Ігорович
Тема: Розробка модуля адміністратора щодо організації роботи системи управління навчальним процесом
Керівник: Григорова Т.А.
britan ● Прочитано [ 838 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.04.2014

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]