Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
23.05.2013

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності 8.04030201 – “Інформатика” кваліфікації “науковий співробітник (програмування), викладач”, затвердженої Міністерством освіти і науки України 2008 р.
Затверджено теми та призначено керівників магістерськ ... •••

23.05.2013

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.04030201 – “Інформатика” кваліфікації “інженер-програміст”, затвердженої Міністерством освіти і науки України 2008 р. Затверджено теми та призначено керівників дипломних проектувань студентів V курсу:
... •••

23.05.2013

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.040302 – “Інформатика” кваліфікації “фахівця з інформатики”, затвердженої Міністерством освіти і науки України 2008 р.
Затверджено теми та призначено керівників випускних робіт студентів ІV курсу:

... •••

22.05.2013

I. Формула спеціальності
Спеціальність охоплює теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби
створення та використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; розроблення критеріїв оцінювання та методів забезпечення якості, надійності, від ... •••

30.01.2013

  • risПросмотров: 2775

Нагадуємо студентам кафедри, що направляються для проходження практики про необхідність мати "Щоденник практики" та вести його під час практики. На цій сторінці ви можете завантажити шаблон щоденника для роздруку. Перед завантаженням можна здійснити попередній перегляд щоденника. Завантажуйте щоденник у форматі *.doc для подальшого редагування та заповнення. ... •••

02.03.2012

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Мови обчислень та кластерні системи" для студентів IV курсу денної форми навчання за напрямом 6. 040302 – "Інформатика"

Потреба розв’язання складних прикладних задач з великим обсягом обчислень і при ... •••

02.03.2012

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Захист інформації в комп’ютерних системах” для студентів V курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.04030201 – "Інформатика"

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно працювати з н ... •••

02.03.2012

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Захист інформації в комп’ютерних системах” для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання з напряму 6.040302 – "Інформатика" (у тому числі скорочений термін навчання)

Головною метою практичних ... •••

1 2 3 4 5 6